Aktuality

Přečtěte si, co je nového


Crash!!!

29.06.2021

V posledních dnech třídy septima, sexta a 1. A navštívily novou interaktivní výstavu zaměřenu na bezpečnost na silnicích.
Výstava, kterou můžete zhlédnout v OD Prior, je rozdělena na 4 části věnované chodcům, cyklistům, motocyklistům a řidičům aut. Součástí výstavy je řada interaktivních prvků - simulace jízdy pod vlivem drog nebo alkoholu, náraz...

Poslední dny před vysvědčením si naši žáci a jejich učitelé zpříjemňují různými třídními akcemi. Např. septima se dnes vydala na bruntálský zámek, aby v místní kapli zhlédla unikátní výstavu Naše bankovky a jejich minulost.

V květnovém kole výtvarné soutěže Komenský do tříd získali tentokrát ocenění naši nejmladší. Čestné uznání ředitelky soutěže putuje do primy a sekundy k Barboře Chytilové, Emě Toldi, Gabriele Wieclawové, Richardu Vojtkovi, Lumíru Matelovi, Jiřímu Tihlaříkovi, Haně Burdové a Marii Kročilové. Mockrát blahopřejeme!

Milí žáci, vážení rodiče naší budoucí 1. A,už se na Vás moc těšíme a připravujeme pro Vás tradiční adaptační kurz.
Ten proběhne 1. - 2. 9. 2021, bližší informace Vám byly zaslány e-mailem.
Zdraví Vás Vaše třídní učitelka Marcela Valášková

Kdo to platí?

20.06.2021

Některé nástroje distanční výuky využíváme ve škole i nadále. Například nám umožnily pro studenty 3. ročníku, kteří se nyní v rámci výuky ZSV věnují ekonomii, uspořádat online přednášku známého ekonoma Mgr. Ing. Dominika Stroukala, Ph.D. na téma veřejné finance. Studenti byli s akcí spokojeni.

Všem našim spisovatelům gratulujeme a jejich knihám přejeme mnoho spokojených čtenářů.

Druhá nejstarší česká oborová olympiáda nám i letos přinesla skvělé výsledky.

Včerejšek byl dnem, na který se všichni středoškoláci těší nejvíce.
10. 6. naši čtvrťáci slavnostně obdrželi vytoužené maturitní vysvědčení a ze studentů se stali absolventi.
Akce letos proběhla v krásném prostředí zahrady Flemmichovy vily.

Workshopu Budoucnost máme ve svých rukou pořádaného v rámci Evropského týdne mládeže se zúčastnil také náš student 3. A Ondřej Stuchlík. Ten v jeho rámci mimo jiné diskutoval se zajímavými hosty o lokálních problémech, podílel se na vypracování projektu, který bude o možnost realizace soutěžit v Praze, a seznámil se s možnostmi programu Erasmus+,...

Bludiště v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech, ... Tápání, bloudění, odkrývání, hledání cesty, směru, místa, pravdy, štěstí, porozumění, odpovědí, ... Takto znělo zadání výtvarné soutěže pro děti a dospělé, které se zúčastnili také naši žáci, a to s...

Fórum Zdravého města je akcí, při níž se setkávají představitelé samosprávy s občany města, aby společně prodiskutovali důležité oblasti jeho rozvoje. Krnov na tuto akci tradičně zve také žáky místních škol a my se jí pravidelně účastníme.
Letos nás zastupoval Vojtěch Flosman z kvarty, Valerie Čevelová a Aneta Šimeková z 2. A, kteří společně s...

Krásné počasí nás láká trávit co nejvíce času venku. K tomu nám výborně slouží naše nově zrekonstruované atrium. Tentokrát jej využila sexta v hodině francouzštiny.