Aktuality

Přečtěte si, co je u nás nového


Již dvacátý čtvrtý rok pořádá Život dětem veřejnou dobročinnou sbírku na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.
Srdíčkového dne, jak se tato sbírka nazývá, se žáci krnovského gymnázia aktivně zúčastňují již celých devatenáct let.
21. září 2022 proběhl na naší škole již tradiční celostátní...

Noc literatury

22.09.2022

Žáci literárního semináře se ve středeční podvečer 21. září zúčastnili akce pořádané Městskou knihovnou Krnov. V průběhu akce vyslechli čtení úryvků z knih současných evropských autorů v podání zajímavých osobností spojených s naším městem.
Čtení se odehrávalo na netradičních místech. Začátek proběhl ve vybydlených prostorách bývalé prodejny Kutil,...

Dne 15. 9. se zájemci o starověký Egypt vydali na cestu do Brna, kde je čekala exkluzivní výstava Tutanchamon.
Žáci vyššího gymnázia se pustili do nitra jediné objevené a nevykradené hrobky nacházející se na dně Údolí králů v Egyptě. Mohli sledovat napínavý příběh jejího objevitele Howarda Cartera, žasnout nad nepřeberným množstvím zlatých předmětů...

14. 9. se žáci 4. ročníků, kvarty a dějepisného semináře zúčastnili zajímavé přednášky v Krnovské synagoze. Téma holocaustu a Izraele ve vztahu k dnešku umocněné autentickým prostředím synagogy se stalo originálním doplněním učebnicových informací. Přednášeli J. Vykoukal a D. Žingor.

Běh naděje

14.09.2022

V minulém týdnu se žáci kvinty zúčastnili Běhu naděje pořádaného SVČ Krnov, čímž podpořili dobrou věc (výzkum rakoviny) a zároveň udělali něco pro sebe.

A hned poté, co 1. září zahájily nový školní rok, vydaly se Amálie Mikettová, Martina Drápalová a Tereza Hanková konzultovat výsledky svého bádání do Městského muzea Krnov. Zde hovořily s PhDr. L'ubicou Mezerovou, vedoucí muzea, a PhDr. Helenou Noskovou, CSc., pracovnicí AV ČR. Tímto bychom chtěli oběma dámám poděkovat za jejich čas a četné cenné...

Milí žáci,
vítáme vás ve školním roce 2022/2023 a přejeme vám, aby pro vás byl letošní rok naplněn úspěchy, zajímavými akcemi a krásnými zážitky stejně jako ten loňský.

Naše škola každoročně pořádá adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků. Informace týkající se těchto kurzů naleznete v přiložených pdf souborech.

V průběhu celého roku se žáci septimy účastnili série besed pořádaných naší městskou knihovnou s názvem Spisovatelé do knihoven.
Na poslední předprázdninové setkání, na které byla pozvána spisovatelka Markéta Pilátová, vyrazila rovnou sedmička septimánů.
Už se těšíme na pokračování.

Dne 28. června se žáci naší školy společně s dalšími krnovskými a albrechtickými školami zúčastnili dlouho plánované akce nazvané Pochod smíření. Organizovali ji němečtí krnovští rodáci, kteří nám i sobě chtěli připomenout takzvaný Hladový pochod, který se uskutečnil v červnu 1945 a přinesl 3000 německých Krnovanů utrpení a strasti.
Skupina o...

Po dvouleté pauze způsobené covidem jsme letos konečně mohli na našem gymnáziu znovu obnovit náš sportovně-turistický kurz, na který žáci 3. A a septimy vyrazili ve dnech 10. - 18. června do chorvatského Baško Polje.
Cesta byla dlouhá a náročná. Za odměnu je však čekal týden na chorvatském pobřeží, který si všichni užili naplno.
Kromě koupání v...

Ve čtvrtek 23. 6. proběhla v naší aule přednáška o netradičním cestování po Latinské Americe na bambusových kolech.
Skupina studentů španělštiny si mohla poslechnout poutavé vyprávění o zážitcích z cest a obdivovat scenérie z Argentiny, Bolívie, Brazílie a dalších míst zachycené na fotografiích. Markéta a Nicolás Masuelli se střídali ve vyprávění v...