Přípravné kurzy
2021/2022

Gymnázium Krnov pořádá ve školním roce 2021/2022 přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium všech typů SŠ.
Kurzy budou zaměřeny na přípravu ke zkoušce z matematiky a českého jazyka
Zájemci absolvují 10 hodin intenzivní výuky z každého předmětu, které jim pomohou v jejich přípravě na přijímací zkoušky. Vyzkoušejí si spolupráci se středoškolskými pedagogy, poznají prostředí Gymnázia v Krnově, seznámí se se zásadami testování a napíší si testy PZ nanečisto.

Kdy: leden až březen 2022 každou středu, nebo čtvrtek počínaje 19. 1. 2022 od 15 do 17 hod. s výjimkou jarních prázdnin, úvodní schůzka proběhne 12. 1. 2022 v 15.30 (učebna 111)

Kde: učebny Gymnázia Krnov

Pro koho: kurzy jsou určeny žákům 9. ročníků základních škol

Jak se přihlásit: je nutné vyplnit závaznou přihlášku, a to buď online, nebo v písemné podobě (viz níže), vyplněnou přihlášku je třeba doručit do kanceláře školy nejpozději 11. 1. 2022

Cena: 600,- Kč za kurz, při absolvování obou kurzů 1000,- Kč

Platba: převodním příkazem (číslo účtu: 3339771/0100, variabilní symbol: RČ žáka (šestimístné), zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka), nebo v hotovosti proti dokladu v kanceláři školy do 18. 1. 2022

Další informace získáte na e-mailové adrese: sekretariat@gym-krnov.cz, příp. na tel č. 554 614 594.

V případě nepříznivé epidemiologické situace mohou kurzy (nebo jejich část) probíhat distanční formou.
Kurzy se uskuteční pouze v případě účasti minimálně 15 účastníků.Online přihláška


Přihláška ke stažení