Přípravné kurzy
2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 opět připravujeme pro žáky 9. ročníků přípravné kurzy z českého jazyka
a matematiky pro přijímací řízení na SŠ.Online přihláška

Úhradu kurzovného je možno provést převodním příkazem na účet školy číslo: 3339771/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka (šestimístné) - nutné pro identifikaci žáka, nebo v hotovosti proti dokladu v kanceláři školy do 16. 1. 2023


Přihláška ke stažení