Přípravné kurzy
2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 opět připravujeme pro žáky 9. ročníků přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro přijímací řízení na SŠ.

Přípravné kurzy budou probíhat od 17. a 18. ledna 2024 každou středu a čtvrtek od 15 do 17 hod. s výjimkou jarních prázdnin.

Úvodní schůzka proběhne 10. 1. 2024 v 15.30 (učebna 111).

Pro absolvování kurzu je nutné vyplnit závaznou přihlášku, kterou najdete níže jak v elektronické podobě, tak ve formátu .pdf.

Vyplněnou přihlášku je třeba doručit do kanceláře školy (nebo vyplnit elektronicky) nejpozději do 9. 1. 2024.

Cena: 700 Kč za kurz, při absolvování obou kurzů 1200,- Kč

Žákům budou poskytnuty materiály použité při výuce. Platba v hotovosti proti dokladu nebo na účet školy musí být provedena do 15. 1. 2024.

Více informací zde


Z důvodu naplnění kapacity obou kurzů stop stav!


Online přihláška k přípravnému kurzu

Úhradu kurzovného je možno provést převodním příkazem na účet školy číslo: 3339771/0100, variabilní symbol: rodné číslo žáka (šestimístné) – nutné pro identifikaci žáka, nebo v hotovosti proti dokladu v kanceláři školy do 15. 1. 2024.


Přihláška ke stažení