Dokumenty


Inspekční zprávy

Výroční zprávy

Projekty


Provoz školy v roce 2021/2022 ve formátu PDF


Organizace školního roku 2021/2022 ve formátu PDF


Školní řád platný pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF


Preventivní program školy - 2021/2022


ICT plán školy


Hospodaření s energií



Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023, 2024, ve formátu PDF

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022, 2023, ve formátu PDF

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020, 2021, ve formátu PDF

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019, 2020, ve formátu PDF


Zpráva o poskytování informací ve formátu PDF