DokumentyOrganizace školního roku 2022/2023


Školní řád platný pro rok 2022/2023Preventivní program školy - 2022/2023


ICT plán školy


Hospodaření s energiíRozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023, 2024

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022, 2023

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020, 2021

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019, 2020


Zpráva o poskytování informací