Pokyny k organizaci


Organizace MZ ve školním roce 2022/2023


Jednotné zkušební schéma DT - jaro 2023


Kritéria hodnocení písemné části MZ


Kritéria hodnocení ústní části MZ


Kritéria hodnocení DT MZ


Kánon titulů k ÚZ z ČJL


Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka