Pokyny k organizaci


Organizace MZ ve školním roce 2023/2024


Kánon titulů k ÚZ z ČJL 2023/2024


Rozpis ústních MZ - podzim 2023


Kritéria hodnocení opakované ÚZ - 2022/2023


Kritéria hodnocení písemné části MZ 2022/2023


Kritéria hodnocení ústní části MZ 2022/2023


Kritéria hodnocení DT MZ 2022/2023


Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka