Pokyny k organizaci

Aktuální pokyny k maturitní zkoušce ve školním roce 2021/2022 budou zveřejňovány postupně na základě rozhodnutí MŠMT.