Pokyny k organizaci


Organizace MZ ve školním roce 2023/2024


Kánon titulů k ÚZ z ČJL 2023/2024
Kritéria hodnocení písemné části MZ 2023/2024


Kritéria hodnocení ústní části MZ 2023/2024


Kritéria hodnocení DT MZ 2022/2023


Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka