Aktivity

Přehled kurzů a kroužků

Lyžařský kurz


Lyžařské kurzy jsou organizovány pro studenty sekundy, kvinty a prvního ročníku.
Jsou určeny jak úplným začátečníkům, tak pokročilým jezdcům. Na výběr je výuka lyžování, nebo snowboardingu, a to od základů až po zvládání náročnějších stylů jízdy.
Kurzy probíhají v Malé Morávce - Karlově. Ubytování a stravování je zajištěno na chatě Slavoj. Výcvik většinou probíhá v areálu Pawlin. Zde je taktéž i půjčovna lyžařského a snowboardového vybavení. Kurz probíhá od nedělního odpoledne do pátečního dopoledne.


Turistický kurz


Sportovně turistický kurz je součástí výuky tělesné výchovy. Kurz, jejž pořádáme již od roku 1999, má velmi dobré ohlasy jak mezi současnými, tak i bývalými studenty. Je určen žákům třetího ročníku a septimy. 

Vždy začátkem června studenti v doprovodu svých učitelů vycestují autobusem na Makarskou riviéru do komplexu Baško Polje v Chorvatsku. Studenti si mohou zvolit mezi dvěma variantami ubytování: levnější karavan, nebo dražší mobile home. Studenti si po celou dobu pobytu zajišťují stravu sami, což je pro některé velmi nevšední zážitek.

Týdenní program se skládá ze sportovních her (volejbal, kopaná, košíková, stolní tenis, ringo, petanque, ...), vodních aktivit (plavání, jízda na kajaku, rafting, ...), cykloturistiky (po Makarské riviéře) a kulturně poznávacích akcí (výlet lodí s konzumací ryb (fish piknik), noční výlet lodí na Makarskou, diskotéka, ...).


Chemický kroužek


V Chemickém kroužku provádíme zajímavé laboratorní práce, na které v rámci běžných hodin chemie nezbývá čas.

V rámci kroužku probíhá také doučování a pilování vědomostních nedostatků, popř. zde mohou zájemci o Chemickou olympiádu pracovat na její teoretické části.

Kroužek vede Mgr. Petr Štěpánek.


Florbalový kroužek


Hlavním cílem kroužku je zdokonalování techniky vedení míčku, střelby a hry florbalu. Kroužek je určen pro všechny studenty gymnázia, kteří mají chuť a snahu se zlepšovat ve svých dovednostech.

Kroužek vede Mgr. Radim Křižanovský.


Debatní kroužek 


Debatní kroužek je určen studentům vyššího gymnázia, kteří mají zájem zdokonalit se v umění debatování, argumentace, sebeprezentace a týmové spolupráce. 

Nácvik všech těchto dovedností studenti zúročí při debatních soutěžích, kterých se pravidelně a úspěšně účastníme a na kterých si studenti mohou poměřit své síly se studenty jiných středních škol.

V posledních letech i my sami pořádáme dnes již tradiční Krnovský debatní pohár, na nějž se sjíždějí studenti z celé Moravy.

Pod patronací máme také studenty i veřejností oblíbenou Přednáškovou noc.

Kroužek vedou Mgr. Marcela Bachanová a Mgr. Jana Lantová.


Sportovní hry


Sportovní hry jsou určeny pro žáky vyššího gymnázia. Náplní sportovních her je trénink fyzické kondice a hra volejbalu a nohejbalu.


English club 


V našem klubu se pravidelně jednou týdně schází nadaní studenti kvarty a prvního ročníku se zájmem o anglický jazyk.

Veškeré zde probíhající aktivity jsou zároveň přípravou na mezinárodní certifikát z angličtiny PET - Preliminary English Test. Zkouška PET testuje použití anglického jazyka na středně pokročilé úrovni B1 a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, čtení, psaní a ústní projev. Certifikát prokazuje znalost používání jazyka v reálném životě.

Studenti se v neformálním prostředí setkají s reálnými zkušebními testy a konverzačními situacemi. Žáci vyššího i nižšího gymnázia se mají možnost při různých aktivitách poznat navzájem a spolupracovat na dalších projektech.

Club vede Mgr. Hana Váňová.Badatelský kroužek fyziky


Badatelský kroužek fyziky vznikl v rámci podpory Šablony II.

Vzhledem k teoretické zátěži studentů v dopoledních hodinách je zaměřen více na praktickou výuku. Náplň hodin je podobná laboratorním pracím - rovnováha na páce, kladkostroj, měření rychlosti, elektrické obvody apod. Na ZŠ v Lichnově jsme se seznámili s prací na 3D tiskárně. Vzhledem k tomu, že Spolek rodičů při Gymnáziu Krnov zakoupil 3D tiskárnu i do naší školy, budeme se touto činností zabývat i nadále. 

Kroužek vede Ing. Jakub Ulmann.