Cena dr. Langschura


Dr. Sigmund Langschur 

(8. 6. 1884 Ronsperg-Poběžovice - 28. 7. 1942 Baranoviči)

Dr. Langschur - jeden ze dvou židovských profesorů krnovské reálky - gymnázia - vyučoval na gymnáziu v letech 1909 - 1938 německý a francouzský jazyk, propedeutiku, jako volitelné předměty pak i stenografii a angličtinu, soukromě vyučoval i latinu. Působil i v představenstvu Židovské náboženské obce Krnov a patřil k významným kulturním osobnostem Krnova. Bydlel v domě svého bratra na Horním náměstí v blízkosti radnice. V květnu 1938 stačil poslat svého šestnáctiletého syna Huga, studenta krnovské reálky, k příbuzným do Londýna. Po obsazení Krnova nacisty byl nucen odejít do Olomouce. V létě 1942 byl společně s manželkou deportován do Terezína a krátce nato do koncentračního tábora Baranoviči, kde byl s manželkou zavražděn nacisty. Syn dr. Langschura Hugo bojoval od roku 1944 v anglické armádě v Itálii. Od roku 1951 žil v Kanadě, živě se zajímal o Krnov a podporoval projekty sdružení Krnovská synagoga. Na památku dr. Langschura je každoročně od roku 2005 udělována nejméně jednomu studentovi/studentce gymnázia cena dr. Sigmunda Langschura za mimořádné výsledky či mimořádný čin. Cena navazuje na tradici předválečné ceny udělované Židovskou náboženskou obcí Krnov studentům reálky.


Zakladatelé a sponzoři ceny:

Gymnázium v Krnově - Mgr. Vladimír Schreier (www.gymnasiumkrnov.cz)

 Hugo Langshur - Kanada

AGIST s.r.o. - Ing. Libor Nowak (www.agist.cz)

STROJOSVIT a.s. - Ing. Radoslav Moravec (www.strojosvit.com)

Ing. Jiří Veverka

MVDr. Petr Löwenthal, MVDr. Pavla Löwenthalová

Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově

Jiří a Iveta Strnadovi (www.vitraze-sperky.cz)

Spolek u synagogy - Ing. Jan Stejskal (www.krnovska-synagoga.cz)


Číslo účtu spolku Krnovská synagoga pro podporu ceny: 

289817280/0300 

Statut ceny dr. Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov

1. Cena dr. Sigmunda Langschura je každoročně udělována nejméně jednomu studentovi, nebo studentce krnovského gymnázia jako ocenění: 

  • za mimořádné studijní výsledky
  • za realizaci zajímavého projektu, nápadu
  • za fair play chování, mimořádný čin
  • za úspěšnou reprezentaci školy 

2. O udělení ceny rozhoduje minimálně tříčlenná rada složená ze zástupce vedení školy, ze zástupce Spolku u synagogy a zástupce sponzorů, kteří podpořili dotaci ceny v daném roce. Oceněný je vybrán z více kandidátů nominovaných vedením školy. 

3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna v minimální výši 2.000,- Kč. Prostředky pro udělení ceny jsou získávány formou sponzorských darů, správu účtu a dotaci ceny zajišťuje Spolek u synagogy. Kontakty:

Telefon: +420 554 614 594

E-mail: sekretariat@gym-krnov.cz

E-mail pro evidenci úředních e-mailů: GKR@po-msk.cz

IČO: 00 601 349

IZO: 000 601 349

ID datové schránky: geufw6j


Adresa:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2
794 01 Krnov

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava 

Obory (kódy KKOV)

7941K/81 Gymnázium - osmileté (prima - oktáva)
7941K/41 Gymnázium - čtyřleté (první - čtvrtý ročník)