Cena dr. LangschuraDr. Sigmund Langschur 

(8. 6. 1884 Ronsperg-Poběžovice - 28. 7. 1942 Baranoviči)

Dr. Langschur - jeden ze dvou židovských profesorů krnovské reálky - gymnázia - vyučoval na gymnáziu v letech 1909 - 1938 německý a francouzský jazyk, propedeutiku, jako volitelné předměty pak i stenografii a angličtinu, soukromě vyučoval i latinu. Působil i v představenstvu Židovské náboženské obce Krnov a patřil k významným kulturním osobnostem Krnova. Bydlel v domě svého bratra na Horním náměstí v blízkosti radnice. V květnu 1938 stačil poslat svého šestnáctiletého syna Huga, studenta krnovské reálky, k příbuzným do Londýna. Po obsazení Krnova nacisty byl nucen odejít do Olomouce. V létě 1942 byl společně s manželkou deportován do Terezína a krátce nato do koncentračního tábora Baranoviči, kde byl s manželkou zavražděn nacisty. Syn dr. Langschura Hugo bojoval od roku 1944 v anglické armádě v Itálii. Od roku 1951 žil v Kanadě, živě se zajímal o Krnov a podporoval projekty sdružení Krnovská synagoga. Na památku dr. Langschura je každoročně od roku 2005 udělována nejméně jednomu studentovi/studentce gymnázia cena dr. Sigmunda Langschura za mimořádné výsledky či mimořádný čin. Cena navazuje na tradici předválečné ceny udělované Židovskou náboženskou obcí Krnov studentům reálky.


Statut ceny dr. Sigmunda Langschura pro studenty Gymnázia Krnov

1. Cena dr. Sigmunda Langschura je každoročně udělována nejméně jednomu studentovi, nebo studentce krnovského gymnázia jako ocenění: 

  • za mimořádné studijní výsledky
  • za realizaci zajímavého projektu, nápadu
  • za fair play chování, mimořádný čin
  • za úspěšnou reprezentaci školy 

2. O udělení ceny rozhoduje minimálně tříčlenná rada složená ze zástupce vedení školy, ze zástupce Spolku u synagogy a zástupce sponzorů, kteří podpořili dotaci ceny v daném roce. Oceněný je vybrán z více kandidátů nominovaných vedením školy. 

3. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna v minimální výši 2.000,- Kč. Prostředky pro udělení ceny jsou získávány formou sponzorských darů, správu účtu a dotaci ceny zajišťuje Spolek u synagogy. 


Přehled držitelů ceny


Zakladatelé a sponzoři ceny

Gymnázium v Krnově - Mgr. Vladimír Schreier
Hugo Langshur - Kanada
AGIST s.r.o. - Ing. Libor Nowak (www.agist.cz)
STROJOSVIT a.s. - Ing. Radoslav Moravec (www.strojosvit.eu)
Ing. Jiří Veverka
MVDr. Petr Löwenthal, MVDr. Pavla Löwenthalová
Spolek rodičů při Gymnáziu v Krnově
Jiří a Iveta Strnadovi (www.vitraze-sperky.cz)
Spolek u synagogy - Ing. Jan Stejskal (www.krnovska-synagoga.cz)

Číslo účtu spolku Krnovská synagoga pro podporu ceny

289817280/0300