Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky. Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku. Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu


Katalog požadavků

Informace CERMATu

Webové stránky kabinetu matematiky