Matematika

Matematika je jedním ze zkušebních předmětů zařazených do společné části maturitní zkoušky. Žák může z tohoto předmětu konat povinnou nebo nepovinnou zkoušku.

Maturitní zkouška z matematiky ve společné části se koná pouze formou didaktického testu. V jarním a podzimním zkušebním období 2021 dochází k navýšení času pro konání zkoušky z původních 120 na 135 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek mají čas prodloužen podle zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení.


Katalog požadavků

Veškeré informace