Zkoušky DELE

07.06.2022

1. 4. 2022 vyrazila skupina studentů z posledních ročníků do Ostravy, aby na bilingvním gymnáziu Hladnov podstoupila mezinárodní zkoušku ze španělského jazyka.
Všichni žáci museli splnit náročné úkoly ve všech 4 disciplínách - čtení s porozuměním, psaný projev, poslech s porozuměním a mluvený projev.
Netrpělivě jsme pak skoro dva měsíce čekali na výsledky, než v Madridu na Cervantesově institutu testy vyhodnotili.
25. 5. 2022 jsme se konečně dozvěděli šťastnou zprávu. Všichni zúčastnění zvládli test úspěšně a stali se držiteli diplomu DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)!

Na úroveň B2 dosáhly Pamela Pettinaroli (4. A) a Anna Kocmánková (oktáva).
Držiteli diplomu úrovně B1 se stali: Ondřej Stuchlík (4. A), Tereza Sovadinová (oktáva) a Tereza Seidlová (oktáva).

¡ENHORABUENA! BLAHOPŘEJEME!