Zkoušky Cambridge English

15.03.2024

13. ledna se u nás za velmi přísných podmínek a pod dohledem odborného týmu složeného ze zadávajících, zkoušejících a techniků vyslaných z ostravské jazykové školy Cloverleaf konaly zkoušky Cambridge English.
Testování trvalo celé sobotní dopoledne a velkou část odpoledne.
18 studentů skládalo zkoušku na úrovni FCE (B2). Všichni byli úspěšní, tři studenti dokonce dosáhli na úroveň C1.
Skupina 11 studentů skládala zkoušku na úrovni CAE (C1). Všichni složili zkoušku úspěšně, přičemž tři dosáhli tak dobrého výsledku, že na svém certifikátu mají uvedenou úroveň C2, což je nejvyšší možná dosažitelná úroveň pro studenty cizího jazyka.
14. března byly studentům v aule slavnostně předány certifikáty s celoživotní platností.
Blahopřejeme.