Žákyně naší školy opět mezi nejúspěšnějšími v kraji

30.11.2021

Vždy na podzim vyhlašuje a oceňuje Moravskoslezský kraj nejúspěšnější žáky a kolektivy středních škol, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či jiných mimoškolních aktivitách.
Ze 70 došlých návrhů z celého Moravskoslezského kraje vybrala rada 25 nejúspěšnějších žáků v kategorii jednotlivec a 5 týmů středních škol.
Přestože v loňském školním roce došlo k velkému omezení pořádaných oborových olympiád a soutěží, i tak zaznamenali žáci krnovského gymnázia celou řadu významných úspěchů. Mezi nejúspěšnější se zařadila Veronika Studničková, jejíž výsledky ocenil také kraj.

Veronika je všestranně nadanou žákyní, která se zajímá především o přírodní vědy. Pravidelně reprezentovala naši školu v krajských i celostátních olympiádách z biologie a chemie. Opakovaně byla vyhlášena nejlepším biologem týmové soutěže Vědecký čtyřboj pro středoškoláky Moravy. Zúčastnila se soustředění nejlepších mladých biologů pro výběr na EUSO (European Union Science Olympiad). Aktivně se zapojila do tematické dílny "Test života na Marsu", kterou pořádal Botanický ústav Akademie věd v Třeboni pro nadané středoškolské studenty. Pod vedením pracovníků z Centra polární ekologie pracovala s antarktickými sinicemi a řasami, které jsou velmi dobře přizpůsobeny na kruté podmínky v polárních oblastech a které jim umožňují přežít i v simulovaných podmínkách odpovídajících současnému Marsu. Několikrát byla také vybrána na Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů LOS Běsvina. Účastnila se přednáškových akcí, jako např. Pokroky v biologii, Pandemická fluorescenční noc, Krrnoc - Krnovská přednášková noc nebo korespondenčních seminářů (Biozvěst).

Slavnostní vyhlášení a předání cen se z epidemiologických důvodů v letošním roce nemohlo uskutečnit. Jelikož Veronika nyní úspěšně studuje Lékařskou fakultu na UK v Praze, byla cena předána ředitelem školy Mgr. Vladimírem Schreierem rodičům žákyně.
Veroničin úspěch je pro nás o to cennější, že je to již šesté ocenění v posledních osmi letech, na které naši žáci dosáhli.

Veronice děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme jí mnoho úspěchů v dalším studiu.