Žák našeho gymnázia mezi nejlepšími v kraji

19.11.2019

Ve čtvrtek 6. listopadu 2019 se uskutečnil v sále zastupitelstva Moravskoslezského kraje v Ostravě již 18. ročník slavnostního předávání ocenění "Nejúspěšnější žáci středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2018/2019". Náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny a zastupitelé Moravskoslezského kraje předali oceněným žákům certifikáty na jméno, keramické plastiky, dárkové poukazy na nákup zboží pro sport a volný čas, květiny a prezentační předměty Moravskoslezského kraje.

Také v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl ocenit nejúspěšnější žáky středních škol, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích či jiných mimoškolních aktivitách. V kategorii jednotlivec Rada kraje vybrala z více než 40 návrhů talentovaných středoškoláků 25 nejúspěšnějších.

Mezi oceněnými byl také žák krnovského gymnázia Dominik Stejskal.

Dominik je všestranně nadaný žák, který měl po celou dobu studia výborný prospěch.Od primy se pravidelně zúčastňoval matematických, fyzikálních a chemických soutěží na okresní, krajské i celostátní úrovni, ve kterých dlouhodobě dosahoval výborných výsledků. V loňském školním roce obsadil 5. místo v celostátním kole matematické olympiády, reprezentoval krnovské gymnázium v celostátních kolech Logické olympiády, Bobříka informatiky, Vědeckého čtyřboje, soutěže N-trophy nebo Chemiklání. Jeho píle a nadání bylo zúročeno reprezentací České republiky na Mezinárodní matematické olympiádě v anglickém Bathu. Asi není velkým překvapením, že jeho další studium pokračuje na MFF UK v Praze. Díky studijním povinnostem si Dominik nemohl převzít ocenění osobně, a tak jej převzala třídní učitelka a zároveň učitelka matematiky Mgr. Silvie Mičinská.

Úspěch je o to cennější, že pro krnovské gymnázium je to již páté ocenění v posledních šesti letech.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel školy