XVI. ročník překladatelské soutěže Den s překladem

08.04.2021

Také v letošním roce jsme za naši školu poslali soutěžní text do překladatelské soutěže pořádané Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Anička Kocmánková ze septimy si vybrala literární text - mýtus o tom, jak jaguáři přišli ke skvrnám na srsti - a přeložila ho ze španělštiny do češtiny. Z celkových 32 soutěžních textů se umístila na prvním místě.

V rámci vyhlášení vítězů proběhla i online konference a workshop nejen pro soutěžící. Se třídou septimou jsme si poslechli zajímavou přednášku, která se zabývala tématem strojového překladu. Přečtěte si, jak událost hodnotí sami studenti.

Přednášky - Den s překladem

V úterý 16. 03. 2020 proběhlo pod záštitou FF Ostravské univerzity vyhodnocení překladatelské soutěže Dne s překladem. Celkem jsme se měli možnost zúčastnit pěti zajímavých přednášek o překladatelství, redakci časopisu, o častých chybách studentů nebo i o tom, jestli je dobré používat k překladu počítače.

Prvním přednášejícím byla paní Kateřina Klabanová, která nám vysvětlila, jak správně překládat ich-formu, nebo přímou řeč. Odtud mě osobně velmi zaujalo, že za správný překlad přímé řeči obyčejných postav se považuje obecná čeština, nikoliv spisovný jazyk, který je pro nás Moravany a Slezany mnohem přirozenější. Proto paní Klabanová ukazovala různé způsoby, jak se některým koncovkám vyhnout úplně, nebo je nějak obejít.

Druhým přednášejícím byl doc. Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph. D., který mluvil o nářečí a výrazech v jazyce českém, které se jednoduše nedají přeložit vůbec, a překladatel se musí hodně zamyslet, jak to udělat, aby nezkazil autentičnost příběhu, ale zároveň aby tomu čtenář rozuměl. Jeho přednáška mě zaujala asi ze všech nejvíc, protože kromě jejího obsahu byla i velmi zábavná.

Třetím přednášejícím byl PhDr. Pavel Král, který hovořil o strojových překladech. Ukázal nám, jak nám mohou počítače s překládáním pomoci, ale zároveň musíme mít na paměti, že všeho moc škodí a stroje přeci jen plně nenahradí lidskou práci.

Čtvrtým přednášejícím se stala Bc. Fabiána Tetamenti, studentka Ostravské univerzity, která poukázala na nejčastější chyby studentů u překladu. Přednášce předcházel krátký výzkum, který byl proveden na středoškolácích, kteří v soutěži překládali z angličtiny. V přednášce se nacházely skutečně konkrétní případy, proto si myslím, že tohle byla pro středoškoláky asi nejpřínosnější přednáška ze všech.

Posledním pátým lektorem byl pan Martin Pšenička, šéfredaktor časopisu Plav. Ten hovořil o tom, jak vzniká literární časopis, jaký je jeho obsah a o týmové práci mezi redaktorem a překladatelem. Zaujalo mě, že v Česku vychází takový časopis, jehož obsahem je třeba i estonská poezie.

Nakonec pro soutěžící probíhaly jednotlivé dílny, ve kterých byl přímo rozebrán soutěžní text. Tady jsme se dozvěděli, kde jsme udělali chybu, a jak bychom to mohli v budoucnosti zlepšit. Workshop, kterého jsem se účastnila, vedli přímo členové katedry romanistiky a hispanistiky na Ostravské univerzitě. Do detailu rozebrali umělecký i neumělecký text a poradili nám se všemi dotazy. Celkově to bylo velmi zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nového a ráda bych se zúčastnila i následující rok.

Anna Kocmánková, septima


Den s překladem - člověk a stroj v překladovém procesu

Přednáška byla velmi zajímavá. Donutila mě se nad sebou zamyslet, co se týče užívání internetových překladačů v cizích jazycích. Zjistil jsem, na jaké bázi fungují (že nepřekládají konkrétní slova a věty, ale překládají slova, se kterými mají největší procentuální shodu). Přednášející také zdůrazňoval, jaký rozdíl je ve strojovém a lidském překladu v rámci citového zabarvení překládaných vět.

Souhlasím s přednášejícím, že překladatelství by měla být čistě lidská činnost a doufám, že lidskou práci nenahradí v budoucnu stroje na 100%, ale že budou pouze pomocníkem ve vykonávání této činnosti.

Přednáška se mi velmi líbila a doufám, že takových přednášek zažijeme v rámci školy ještě spoustu.

Michal Kašpařík, septima