Workshop kritického myšlení

01.11.2019

11. října zavítal na naši školu Jan Mojžíš z organizace Krimyš, aby studenty druhých ročníků vyššího gymnázia seznámil s kritickým myšlením. Organizaci Krimyš, jejíž název je odvozen právě z počátečních písmen kritického myšlení, založil Petr Ludwig, kterého můžete znát hlavně díky knize Konec prokrastinace, která se stala bestsellerem.

Pro obě třídy byla připravena přednáška v délce 45 minut. Za tento krátký čas se žáci dozvěděli, co je to kritické myšlení, jak se podívat na situaci s odstupem a také, jak se naučit kriticky přemýšlet každý den. První část byla spíše teoretická, poté měli žáci možnost si nově získané vědomosti a zkušenosti vyzkoušet v praxi.

Studenti si z přednášky odnesli praktické znalosti, které jsou využitelné v každodenním životě.