Výukový pobyt v Praze

12.06.2024

Ze školních lavic do "matky měst" zamířila třída 2. A, aby tam strávila 5 dní naplněných pestrým programem.
Od Vyšehradu přes Pražský hrad až na Petřín, od Václavského náměstí přes Staromák s vystoupením našich zlatých hokejistů až k Prašné bráně, od Valdštejnského paláce přes Kampu až na Karlův most – to jsou střípky z toulek, které žáci podnikli.
Účastnili se zasedání Senátu, kde byli při zahájení jednání přivítáni naším panem senátorem. V lodičkách se projeli po Vltavě a nahlédli do romantických zákoutí Čertovky.
Obdivovali bohatou výzdobu Národního divadla a různorodé sbírky Národního muzea.
V Mořském světě viděli žraloky v našich největších akváriích a nechali si o nich vyprávět.
Stáli na místě, kde 7 parašutistů bojovalo 7 dlouhých hodin o své životy v kryptě pravoslavného chrámu.
Zkrátka a dobře, bylo to krásných, i když velmi náročných 5 dní.