Výtvarná soutěž Bludiště

08.06.2021

Bludiště v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech, ... Tápání, bloudění, odkrývání, hledání cesty, směru, místa, pravdy, štěstí, porozumění, odpovědí, ... Takto znělo zadání výtvarné soutěže pro děti a dospělé, které se zúčastnili také naši žáci, a to s následujícími skvělými výsledky. 

Kategorie 9 - 12 let (183 prací) 
2. místo - Marie Kročilová z primy

Kategorie 13 - 16 let (317 prací)
1. místo - Antonín Svatoš z kvarty 
čestné uznání - Václav Löwenthal z kvarty
TOP20 - Sofie Hlavsová z kvarty

Všem ke krásným výsledkům blahopřejeme!