Výstava Tutanchamon

20.09.2022

Dne 15. 9. se zájemci o starověký Egypt vydali na cestu do Brna, kde je čekala exkluzivní výstava Tutanchamon.
Žáci vyššího gymnázia se pustili do nitra jediné objevené a nevykradené hrobky nacházející se na dně Údolí králů v Egyptě. Mohli sledovat napínavý příběh jejího objevitele Howarda Cartera, žasnout nad nepřeberným množstvím zlatých předmětů ve faraonově pokladnici, obdivovat preciznost, s jakou byl 18letý panovník nabalzamován a uložen do sarkofágu ve 4 schráních, a nakonec i zblízka pohlédnout na světově proslulou zlatou masku faraona a jeho zabalené tělo. Všichni jsme se pak shodli na tom, že i když byla cesta dlouhá, tento jedinečný zážitek stál rozhodně za to.