Výsledky školního kola dějepisné olympiády

15.12.2020

V listopadu se žáci vyššího i nižšího gymnázia utkali ve svých dějepisných znalostech v online podobě. Podmínky průběhu soutěže byly odlišné, času k přípravě málo, přesto je potěšitelné, že jsme dokázali všechna postupová místa do okresního kola obsadit. Dějepisné olympiády se celkem zúčastnilo 7 žáků.

Úspěšnými řešiteli (více jak 60% splnění) úkolů 50. ročníku I. kategorie jsou:

· místo: Václav Lӧwenthal, 04, 88%

· místo: Antonín Svatoš, 04, 85%

· místo: Kateřina Zuzaníková, 03, 82%

V 2. ročníku II. kategorie úspěšně (více jak 60% splnění) historické úkoly vyřešili:

  1. místo: Jindřich Buřt, 3. A, 76%
  2. místo: Kateřina Šlosarová, 05, 69%

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme. Uvedení žáci a studenti obou kategorií, budou naši školu reprezentovat v lednu v okresních kolech. Přejeme jim hodně úspěchů.

Marcela Bachanová