Výsledky Dějepisné olympiády

27.03.2021

V 50. ročníku Dějepisné olympiády zvítězil v okresním kole I. kategorie Václav Löwenthal z kvarty. Postoupil do krajského kola, ve kterém z 29 soutěžících obsadil krásné 5. místo. V těchto dnech se rozhoduje, zda díky získaným bodům postoupí do celostátního kola, v němž se soutěží nejen ve znalostech, ale podmínkou účasti je i vypracování písemné práce Cesta barokního poutníka mým regionem.

Za II. kategorii se krajského kola úspěšně zúčastnil Jindřich Buřt z 3. A i Kateřina Šlosarová z kvinty.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a Václavovi blahopřejeme k pěknému umístění.

M. Bachanová