Výukový program Porýní

24.10.2022

Ve dnech 12. - 14. 10. se 45 žáků z naší školy zúčastnilo výukového programu Porýní 2022. Hlavním cílem bylo poznávání kulturně historických památek v Kolíně nad Rýnem, Bonnu, Remagenu a Maria Laach a projížďka lodí po středním toku řeky Rýn, který je lemován mnoha bývalými obrannými hrady a věžemi. Tato oblast je zapsána na seznamu památek UNESCO. Vedle výukově vzdělávacího aspektu nám exkurze přinesla možnost pohybovat se v německy mluvícím prostředí, díky čemuž jsme se mohli přesvědčit, že znalosti němčiny nabyté ve škole můžeme uplatnit i v reálném prostředí. Und das macht Spaß!