Volby do školské rady

18.03.2024

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční v úterý 9. 4. 2024 od 16:30 do 18:00 v budově školy.

Písemné návrhy kandidátů, které mohou podávat oprávněné osoby, lze doručit do 5. 4. 2024:

  • osobně na sekretariát školy
  • doporučenou poštou na adresu školy
  • e-mailem na adresu sekretariat@gym-krnov.cz