Virtuální návštěva Bruselu

10.02.2021

Každý rok k nám ve druhé části roku jezdí z Ostravy regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii paní Lenka Fonioková, aby studentům Společenskovědního semináře představila možnosti studia, stáží, výměnných pobytů apod., které jim EU nabízí. 

Letos jsme z důvodu epidemiologické situace museli naše setkání uspořádat prostřednictvím videokonference. 

Jsme velmi rádi, že naše pozvání vedle paní Foniokové přijali také Jan Řebřina, úředník Evropského parlamentu, a Markéta Franková, vedoucí českých překladatelů v Bruselu, kteří studentům přiblížili život v hlavním městě Belgie a práci pro EU. 

Akce byla velmi úspěšná a my věříme, že v navázané spolupráci budeme pokračovat.