Václav Löwenthal uspěl v celostátním kole Dějepisné olympiády

23.06.2024

10. - 13. 6. proběhlo v Hradci Králové celostátní kolo Dějepisné olympiády, na kterou se z celé republiky sjelo 26 žáků, pro které je historie koníčkem.
Letošní ročník byl věnován období středověku.
Podmínkou účasti bylo kromě hlubokých znalostí doby středověku i zpracování studie o místní stavební památce z daného období.
Náš žák Václav Löwenthal si z krnovských staveb vybral kostel sv. Martina, o němž si také připravil prezentaci a komiks.
Za své znalosti byl porotou oceněn 4. místem.
K tomuto výjimečnému výsledku a skvělé reprezentaci krnovského gymnázia blahopřejeme.
Pro zájemce bude práce i s komiksem k nahlédnutí v kostele sv. Martina, v synagoze i v Městské knihovně Krnov.

Pozn.: Autory fotografií jsou Lucie Smolková a Matěj Hencl.