V práci s digitálními technologiemi jsme stále lepší

05.02.2021

Koncem minulého roku byla vyhlášena soutěž pro studenty SŠ na téma: "Připravte pro své mladší spolužáky příspěvek na téma Evropská unie, a to s využitím moderních technologií." 

Do soutěže se s vervou pustili všichni studenti 3. ročníku Společenskovědního semináře. A přestože se nám tentokrát nepodařilo zvítězit, myslím, že se máme čím pochlubit. 

Posuďte sami.