ÚSPĚCH SÁRY SZMEKOVÉ V CELOSTÁTNÍCH PŘEKLADATELSKÝCH SOUTĚŽÍCH

01.06.2020

V letošním školním roce se Sára zúčastnila dvou překladatelských soutěží. Jednu pořádá Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Zde Sára s překladem ukázky uměleckého textu obsadila v kategorii překladu ze španělského jazyka 1. místo. Druhou soutěž, Juvenes Translatores - Evropská překladatelská soutěž pro SŠ, pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR. Zde se Sára se svým překladem ze španělštiny umístila mezi mladými překladateli snad ze všech evropských jazyků na krásném 4.- 6. místě.

K úspěchům gratulujeme!

Lada Brisudová