Tablo oktávy

22.05.2021

Poslední rok studia je náročný, žáky čeká maturitní zkouška, přijímací zkoušky na VŠ apod. Zároveň to však bývá rok plný tradičních akcí, jako je stužkování, maturitní ples, poslední zvonění, ...
Bohužel z důvodu pandemie a distanční výuky byli studenti o tyto zážitky ochuzeni.
Ale i v této složité době se oktávě podařilo připravit si originální tablo reagující mimo jiné právě na distanční výuku, během níž se připravovali na "zkoušku dospělosti".