Studenti Gymnázia v Krnově malují online.

03.04.2021

Studenti našeho gymnázia se v době distanční výuky účastní několika výtvarných projektů:

"Komenský do tříd!" je název soutěžní kampaně, která byla zahájena online 1. února 2020 a potrvá do 30. listopadu 2022. Cílem soutěžní kampaně je aktivovat a zapojit žáky/studenty do Národních oslav, aby tvůrčím způsobem zpřítomnili osobnost J. A. Komenského ve svých třídách a připomněli si tak jeho odkaz pro 21. století. Každý měsíc jsou vyhlašovány vítězné práce prostřednictvím facebookové stránky. V únoru 2021 získala 1. místo naše Anna Szymiková ze sexty.

Druhý soutěžní online projekt, který bude ukončen 30. 4. 2021, nese název "Bludiště'' - v přírodě, ve vesmíru, v duši, v civilizaci, v číslech, ve slovech, v nesnázích, ve vztazích, v dějinách, v budoucnosti, v nejasnostech... Tápání, bloudění, odkrývání, hledání cesty, směru, místa, pravdy, štěstí, porozumění, odpovědí... Podrobná pravidla a soutěžící práce, také našich studentů, najdete na: www.cimtacara.cz.

Třetí projekt, kterého se naši žáci účastní, "Na světě nejsi sám'', bude rovněž ukončen 30. 4. 2021. Cílem soutěže je podnítit ve školách diskuzi o důležitosti základních lidských práv a poukázat na to, že v řadě zemí světa dnes lidé o svá základní práva stále musí bojovat. Přestože mluvíme různými jazyky, jinak se oblékáme, žijeme v odlišných podmínkách a máme jiné zvyky, jsme si doopravdy velmi podobní: trápí nás stejné problémy a máme stejné sny. Stejně si zasloužíme mít stejná základní práva.

Anna Szymiková, 17 let