Skvělé výsledky v krajských kolech Evropy ve škole a Olympiády v českém jazyce

16.04.2021

V uplynulých dnech byly zveřejněny výsledky krajských kol Olympiády v českém jazyce a literární soutěže Evropa ve škole.

V obou soutěžích naše žákyně prokázaly, že patří mezi nejlepší v Moravskoslezském kraji.

Do krajského kola soutěže Evropa ve škole bylo ze školního kola, kterého se ve třech kategoriích celkem zúčastnilo 78 žáků, odesláno deset soutěžních textů. Své vysoké kvality prokázaly zejména letošní maturantky ve čtvrté kategorii, které obsadily první příčky. 1. místo Veronika Studničková, 2. místo Tereza Pavlacká a 3. místo Veronika Klučková. Všechna děvčata se do této soutěže aktivně zapojovala po celou dobu studia a vždy patřila mezi nejlepší v kraji, za což jim patří velké poděkování.

Jejich následovnicí by mohla být Vanessa Godinho ze 2. A, která ve třetí kategorii obsadila 2. místo. Práce všech oceněných postoupily do kola celostátního.

V tomto školním roce jsme měli zastoupení i ve druhé kategorii určené žákům druhého stupně, tedy našim žákům víceletého gymnázia. Přestože na nejvyšší příčky nedosáhli, je třeba poděkovat žákyním primy Haně Burdové, Pavle Rajfové, Adéle Petrové a Darie Novákové, které se aktivně do soutěže zapojily a začaly tak sbírat první zkušenosti.

7. dubna online formou proběhlo i krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Ani tady se naše žákyně neztratily. V první kategorii se s nástrahami gramatické a literární části statečně prala Daniela Veselá z kvarty, ve druhé kategorii pak Pamela Pettinaroli (3. A) a Tereza Pavlacká (4. A). Děvčata mezi 18 soutěžícími obsadila místa v první desítce. Pamela se umístila se 41 body na 8. místě a Tereza se 42,33 body na 5. místě se ztrátou jednoho bodu na 3. místo.

Tereza Pavlacká se v rámci čtyřletého studia Olympiády v českém jazyce zúčastnila celkem třikrát a pokaždé se probojovala až do kola krajského, ve školním roce 2018/2019 naši školu reprezentovala i v celostátním kole. Budeme jí držet pěsti, aby ji komise ústředního kola pozvala i letos do kola celostátního, neboť soutěžící, kteří se v krajském kole umístí na 3. - 5. místě, tuto šanci mají. V každém případě patří Tereze velké poděkování za to, že po celou dobu svého studia Gymnázium Krnov úspěšně reprezentovala v nejvyšších kolech náročných soutěží.