Školní kolo biologické olympiády kategorie A a B

12.02.2020

V letošním školním roce proběhl již 54. ročník Biologické olympiády. Tato soutěž je vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a probíhá pod patronátem České zemědělské univerzity v Praze. Žákům středních škol umožňuje změřit své síly ve znalostech z biologie, prokázat intelektové schopnosti při řešení zajímavých biologických problémů, seznámit se blíže s různými oblastmi biologie a rovněž s lidmi stejných zájmů. Jejím cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst, kreativitu a vytrvalost. Atraktivní formou přibližuje moderní vědu, může usnadnit přijetí na střední či vysoké školy a pomoci při studiu.

Hlavním tématem obou kategorií bylo v letošním ročníku motto: Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte! Toto téma zahrnuje především způsoby obrany a ochrany živých organizmů. Je to téma široké, rozmanité, zajímavé a hlavně velmi aktuální. Víte například, jak se bakterie brání proti antibiotikům? Jak pracuje imunitní systém obratlovců? Jak se rostliny mechanicky či chemicky brání proti býložravcům? Co jsou to histaminy, neurotoxiny nebo knidocyty? Na tyto
a spoustu podobných otázek museli najít odpověď žáci, kteří se v únoru zúčastnili na krnovském gymnáziu školního kola BiO kategorie A (3. a 4. ročník) a kategorie B (1. a 2. ročník). Všichni účastníci školního kola absolvovali náročný teoretický test, prošli praktickou "poznávačkou" přírodnin a vypracovali praktický laboratorní úkol.

Vítěz z každé kategorie bude naše gymnázium reprezentovat v krajském kole této soutěže.

Mgr. Zdeňka Jánová