Rozhovor s rodilou mluvčí

28.06.2023

Studenti kvinty zpracovali projekt, jehož cílem byl rozhovor s Luisou, rodilou mluvčí, která nám pomáhala v letošním školním roce s výukou španělštiny.
Děkujeme všem, kteří se na tvorbě videa podíleli.