Rozhoduj o Evropě

17.12.2023

V pátek 8. 12. se v Olomouci na Katedře politologie Univerzity Palackého uskutečnil výukový seminář Rozhoduj o Evropě, jehož součástí byla i simulace jednání Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.
Každému účastníkovi byl přidělen post v Parlamentu či Radě, podle kterého měl formovat svůj postoj v simulačních jednáních, a obhajovat tak zájmy své pozice.
Na konci dne byli vyhodnoceni nejlepší účastníci na základě svých komunikačních a přesvědčovacích dovedností.
Semináře se za naši školu zúčastnila Kateřina Zuzaníková ze sexty, které se po loňském 3. místě podařilo zvítězit.
Blahopřejeme!