Ředitel školy vyhlásil výběrové řízení na zadávací podmínky na zhotovení projektové dokumentace,...

29.09.2017

Ředitel školy vyhlásil výběrové řízení na zadávací podmínky na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru na stavbu