Proběhl podzimní Srdíčkový den

03.10.2022

Již dvacátý čtvrtý rok pořádá Život dětem veřejnou dobročinnou sbírku na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.
Srdíčkového dne, jak se tato sbírka nazývá, se žáci krnovského gymnázia aktivně zúčastňují již celých devatenáct let.
21. září 2022 proběhl na naší škole již tradiční celostátní podzimní Srdíčkový den. Žáci 1. A krnovského gymnázia nabízeli v ulicích našeho města tradiční magnetky s motivy zvířat, propisky a přívěsky s baterkou. V chladném počasí vyrazilo do ulic Krnova celkem 12 dvojic, které vybraly rekordních 20 889 Kč.
Výtěžek Srdíčkového dne je opět určen na pomoc jednotlivým vážně nemocným dětem. V letošním roce především na pomoc Adámkovi, u kterého lékaři po porodu objevili vzácné, život ohrožující propojení žilního a tepenného oběhu v mozku, kterému se říká cévní malformace. Výtěžek sbírky bude použit také na zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod. pro nemocné děti z celé ČR.
Rádi bych poděkovali všem žákům, kteří sbírku zajišťovali, i všem lidem, kteří přispěli na podporu těch, jež pomoc opravdu potřebují. Přispět můžete také na účet číslo: 83297339/0800.
Bližší informace o sbírce získáte na www.zivotdetem.cz nebo www.twither.com/ZivotDetem.