Příprava na Pražskou mezinárodní konferenci českých a slovenských středoškoláků

04.09.2022

Ani v průběhu prázdnin někteří naši žáci nezaháleli a pracovali na svých projektech.
Mezi nimi byla i děvčata ze 3. A, která se rozhodla vyzkoušet si badatelskou činnost a obohatit svými příspěvky Pražskou mezinárodní konferenci českých a slovenských středoškoláků, která proběhne začátkem prosince pod záštitou Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
Jelikož práce takovéhoto charakteru vyžaduje notné úsilí a hodně času, musely žákyně na svých studiích, věnovaných národnostním menšinám u nás, pracovat i během léta.

A hned poté, co 1. září zahájily nový školní rok, vydaly se Amálie Mikettová, Martina Drápalová a Tereza Hanková konzultovat výsledky svého bádání do Městského muzea Krnov. Zde hovořily s PhDr. L'ubicou Mezerovou, vedoucí muzea, a PhDr. Helenou Noskovou, CSc., pracovnicí AV ČR. Tímto bychom chtěli oběma dámám poděkovat za jejich čas a četné cenné rady, které děvčatům poskytly.