Příležitosti pro mladé v EU

03.05.2022

Již poněkolikáté jsme si k nám do školy pozvali paní Mgr. Lenku Foniokovou z ostravského Eurocentra, aby žákům Společenskovědního semináře představila možnosti, které jim EU, jako jejím občanům, nabízí.
Hovořili jsme jak o možnostech dlouhodobých výjezdů v rámci Erasmu, tak o krátkodobějších stážích a workshopech u nás i v zahraničí.
Věříme, že stejně jako v předchozích letech pestrá nabídka některé z žáků osloví, a ti pak využijí příležitosti k načerpání nových zkušeností, zážitků, získání kontaktů, ...