Příběhy bezpráví

06.12.2022

28. 11. se žáci Dějepisného semináře zapojili do 18. ročníku celorepublikového projektu Měsíc filmu na školách - Příběhy bezpráví, který se skládá z plakátové výstavy, promítnutí filmových dokumentů a následné besedy.
Letošním tématem byl každodenní život v době normalizace.
Filmové dokumenty byly doplněny vyprávěním Mgr. L. Čajanové, která svými vzpomínkami seminárníkům přiblížila dobu Pražského jara i normalizaci na našem gymnáziu.
Při závěrečném shrnutí mezi studenty převážil pocit spokojenosti s dobou, v níž žijeme, a empatie s lidmi v komunistické éře.