Prezentiáda

10.04.2023

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech 2-3členných týmů.
V letošním roce soutěžilo ve školním kole v kategorii SŠ 18 týmů. Do krajského kola, které proběhlo 30. 3., postoupily dva týmy z kvinty.
Do republikového grand finále v Praze se jim už bohužel postoupit nepodařilo, ale i tak blahopřejeme k úspěšné reprezentaci naší školy.