Prezentiáda

15.04.2022

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech, které se letos v kategorii ZŠ zúčastnily týmy sekundy a v kategorii SŠ týmy kvinty.
Do krajského kola ZŠ, které proběhlo 1. 4. 2022, postoupily tři týmy. Do krajského kola SŠ, které se konalo 8. 4. 2022, se probojoval jeden tým.
Do republikového grandfinále v Praze bohužel žádný nepostoupil.

Jak soutěž viděli sami soutěžící?

V pátek 1. 4. 2022 jsme se se spolužáky zúčastnili krajského kola Prezentiády v Ostravě.
Soutěž probíhala na obchodní akademii a účastnilo se jí celkem 15 týmu z různých škol. Na odprezentování našich témat jsme měli 7 - 10 minut a potom následovaly dotazy poroty, na které jsme se snažili co nejlépe odpovědět.
Po odprezentování všech týmu následovala napínavá přestávka, během které se porota rozhodovala o výsledcích. Tým VÁŽKY Z OSTROVA se umístil na krásném třináctém místě, jedenácté místo obsadil tým ELEKTŘINKY a do top desítky se dostal tým ZEBRY.
Byla to naše první zkušenost s vystupováním před porotou. Přestože jsme na přípravu neměli moc času, myslím si, že jsme všichni odvedli kus práce a můžeme být na sebe hrdí. Všichni jsme získali mnoho nových zkušeností a zážitků. Ještě jednou všem moc gratuluji.

Eliška Flosmanová, sekunda