Školní kolo překladatelské soutěže

29.11.2021

Dne 2. a 3. 11. se 46 studentů naší školy zúčastnilo překladatelské soutěže organizované Filozofickou fakultou Univerzity Palackého pod záštitou Jednoty tlumočníků a překladatelů.
V soutěži si studenti vyzkoušeli, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů.
Do češtiny se překládalo ze všech 5 cizích jazyků, které se u nás ve škole vyučují.
Ve fakultním kole nás v lednu budou reprezentovat následující studenti:

Anglický jazyk
Anna Kocmánková (oktáva)
Anna Szymiková (septima)

Německý jazyk
Kristýna Medová (oktáva)
Maxmilián Babič (septima)

Španělský jazyk
Anna Kocmánková (oktáva)
Pamela Pettinaroli (4. A)

Francouzský jazyk
Tereza Sobocíková (septima)

Ruský jazyk
Nikola Pudlová (3. A)
Vanessa Maria Godinho (3. A)