Přednášková noc Krrnoc 2

24.01.2020

Z 10. na 11. ledna proběhla na naší škole tradiční a velmi oblíbená přednášková noc, tentokrát pod názvem Krrnoc 2.
Akce byla úžasná. Vystoupilo zde 18 přednášejících, kteří si připravili zajímavé příspěvky týkající se psychologie, sportu, náboženství, cestování, práce a studia v zahraničí, ... Někteří dokonce svůj program ozvláštnili o praktickou část, která nás zvedla ze židlí. 
Přednášková noc probíhala od 16.00 do 01.30, proto bylo pro návštěvníky připraveno výtečné občerstvení. 
Celá akce měla i charitativní rozměr. Výtěžek z akce, který činil 8 438,- Kč, byl organizátorkami akce Annou Kocmánkovou a Viktorií Švihelovou předán paní ředitelce Dětského domova Lichnov. Ta je využije na nákup knih a společenských her pro děti.
Za akcí takovýchto rozměrů stojí mnoho úsilí, práce a času. Proto bychom chtěli mockrát poděkovat všem přednášejícím, návštěvníkům, realizačnímu týmu (Aničce Kocmánkové, Viktorii Švihelové, Adéle Košinarové, jejich rodinám a přátelům) a sponzorům (město Krnov, Bombus, Kafein Krnov, Cvilínské schody).