Potravinová sbírka

05.11.2019

Gymnázium v Krnově se připojilo ke Krajské sbírce potravin 2019, která se konala ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. Uspořádání potravinové sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr trvanlivých potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.)

Žáci a zaměstnanci krnovského gymnázia vybrali více než 65 kg potravin v hodnotě přes 3 200,- Kč. Nejaktivněji si počínali především žáci primy a sexty. Vybrané potraviny byly předány zástupcům sociálních služeb EUROTOPIA. CZ, Krnov o.p.s. Potraviny se tak dostanou ke konečným klientům. Často se jedná
o lidi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, matky samoživitelky, osamělé seniory či rodiny v krizi.

Připojením se k potravinové sbírce je jednou z mnoha akcí, jak krnovské gymnázium učí své žáky vyjádřit společenskou odpovědnost vůči potřebným spoluobčanům.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili.

Mgr. Vladimír Schreier
ředitel Gymnázia v Krnově