Postup do celostátního kola Dějepisné olympiády

05.05.2024

Václav Löwenthal ze septimy uspěl v krajském kole Dějepisné olympiády a s dalšími čtyřmi žáky Moravskoslezského kraje je na 9. - 13. června pozván k účasti v celostátním kole, které proběhne v Hradci Králové.
Před soutěží je nutné nejen nastudovat zadanou literaturu, ale i v krátkém čase sepsat práci s historickým tématem. Václav si v rámci zadání vybral kostel sv. Martina v Krnově.
Kritéria hodnocení se blíží vědeckému zpracování. Mezi požadavky patří práce s prameny, vnitřní členění textu, kritika pramenů, přílohy i samostatné zpracování naučného komiksu.
Václavovi blahopřejeme ke skvělé reprezentaci našeho gymnázia a přejeme úspěch jak ve vědomostních testech, tak i při prezentaci své práce před odbornou komisí.