Podzimní Srdíčkový den

26.09.2021

Již dvacátý třetí rok pořádá organizace Život dětem veřejnou dobročinnou sbírku na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.
Srdíčkového dne, jak se tato sbírka nazývá, se žáci krnovského gymnázia aktivně zúčastňují již celých osmnáct let.
Dne 22. září 2021 žáci kvinty nabízeli v ulicích našeho města tradiční magnetky s motivy zvířat, propisky, magnetické kolíčky a záložky. V chladném a deštivém počasí se 13 dvojicím podařilo vybrat rekordních 19 088 Kč.
Výtěžek letošního podzimního Srdíčkového dne je určen především na pomoc Míšovi, který trpí spinální svalovou atrofií 1. typu, ale také na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů pro nemocné děti z celé ČR.
Rádi bychom poděkovali všem žákům, kteří sbírku zajišťovali, i všem lidem, kteří přispěli na podporu těch, kteří pomoc opravdu potřebují.
Přispět můžete také na číslo účtu: 83297339/0800.
Bližší informace o sbírce získáte na www.zivotdetem.cz.