Podzimní Srdíčkový den

21.10.2019

Již dvacátý prvý rok pořádá Život dětem veřejnou dobročinnou sbírku na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů. Srdíčkového dne, jak se tato sbírka nazývá, se žáci krnovského gymnázia aktivně zúčastňují již celých šestnáct let.

Koncem září proběhl již tradiční celostátní "podzimní" Srdíčkový den. Žáci
1. A třídy krnovského gymnázia nabízeli v ulicích našeho města tradiční magnetky s motivy zvířat a také propisky v hodnotě 30,- Kč. V chladném počasí vyrazilo do ulic Krnova celkem 11 dvojic a studenti vybrali 13 702 Kč.

Výtěžek Srdíčkového dne je opět určen na pomoc jednotlivým vážně nemocným dětem, v letošním roce především na pomoc Michalky a Karolínky, které trpí nevyléčitelnou nemocí - mukopolysacharidózou a jsou zcela odkázány na pomoc svých rodičů. Výtěžek sbírky bude použit také na zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod.

Rád bych poděkoval všem žákům, kteří sbírku zajišťovali i všem lidem, kteří přispěli na podporu těch, kteří pomoc opravdu potřebují. Přispět můžete také na číslo účtu 83297339/0800. Bližší informace o sbírce získáte na www.zivotdetem.cz

Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy