Opatření ředitele

17.03.2020

Výuka je v současné době realizována formou samostudia.

Upozorňujeme, že jste povinni sledovat Bakaweb, být v kontaktu se svými vyučujícími a plnit jimi zadané úkoly!