Olympiáda z ruského jazyka

02.04.2024

V pondělí 18. 3. proběhlo krajské kolo Olympiády v ruském jazyce.
Naši školu reprezentovala Natálie Lichnovská z kvinty.
I když na bednu nedosáhla, děkujeme jí za účast a vzornou reprezentaci.