Olympiáda v českém jazyce 2020/2021

19.11.2020

I v tomto školním roce proběhne Olympiáda v českém jazyce. Předpokládáme, že olympiáda proběhne distanční formou 26. listopadu v odpoledních hodinách.

Prosím vážné zájemce o účast ve školním kole, aby se písemně nahlásili u svých vyučujících českého jazyka nejpozději do pátku 20. listopadu.

Olympiáda je určena žákům tercie a kvarty (I. kategorie) a všem žákům vyššího gymnázia (II. kategorie).