Oktáva učí primu

11.04.2023

Stalo se na naší škole již hezkou tradicí, že nejstarší žáci zužitkují své nabyté vědomosti a připraví si za pomoci vyučujících hodiny pro své nejmladší spolužáky.
Akce byla jako vždy skvělá, všichni si ji moc užili. Primáni se po celou dobu velmi snažili a svědomitě plnili všechny zadané úkoly.  Oktaváni přistoupili k celé akci velmi zodpovědně a snažili se, aby jejich výuka byla kvalitní a zároveň atraktivní.
Pozn.: Na poslední z fotografií mohou žáci oktávy zavzpomínat, jak si den s názvem Oktáva učí primu užili před osmi lety s tehdejšími maturanty.