Oktáva učí primu

16.12.2019

Psal se rok 2019 léta páně a v jednom z jeho četných pátků, mrazivého tak, až šindele praskaly (tedy není to den jiný, než 13. prosince pátek), na vědomost se dalo žákům gymnázia osmiletého, ročníku prvního, města prominentního (a to jest Krnova), že tento pátek nebude dnem praobyčejným, nýbrž dnem sdílným, a to znalostí nejvyššího ročníku léty prověřeného.

Slunce vysvitlo jako v den každý jiný, ale přece jen ve vzduchu bylo cítit něco nevšedního. První paprsky světla pronikly do tříd teprve až v hodině osmé, stejně jako nedbalí opozdilci. Třída Prima neočekávaje zvláštní události, byla najednou svědky přítomnosti třídy oktávy u katedry, u níž státi měl jejich kantor. Než se stihli studenti nadít, třída před jejich očima spustila z nitra hrdel úvod a započalo zasvěcení do programu onoho dne. Ten zněl následovně: dvojice žáků třídy Oktávy budou vyučovat všechny hodiny třídy Primy. Po tomto oznámení následovala vlna euforie a nadšení, jež vyvrcholila informací obsahující zrušení všech písemek v tento den.

Započalo se hodinou jazyka českého, po kterém nezůstala jediná tvář bez úsměvu, a to obou ročníků. Jedna z vyučujících studentek, Barbora Kociánová (18), tuto zkušenost hodnotila slovy: "Jsou to úplné zlatíčka, jsou bystří a pozorní. Navíc napříč mému očekávání se nikomu neurodil nějaký nevrlý nápad." A v následujících hodinám tomu nebylo jinak. Od matematiky, přes dějepis až k jazyku anglickému, v žádném z předmětů se nenašlo živáčka, kterého by klidně jen ovál vánek nudy.


Slíva a Švéda, O8