Okresní kolo Olympiády z německého jazyka

12.03.2022

Po úspěchu ve školním kole Olympiády z německého jazyka jsme vítězku Kláru Vondrovou ze septimy vyslali do okresního kola, které se konalo 7. března 2022 ve Středisku volného času v Krnově.
Soutěžní klání trvalo až do odpoledne a bylo náročné. Tématem letošního kola byla: Výuka na mé škole.
V úvodní části žáci dostali text, kterému měli porozumět a vypracovat zadané úkoly. Pojednával o distanční výuce a problémech z ní vyplývajících.
V ústní části se žáci po úvodním představení věnovali své prezentaci, jejíž obrazovou část si připravili doma. Během soutěže hovořili o oblíbených předmětech, výuce cizích jazyků, školních projektech a dalších aktivitách, zkouškách a v neposlední řadě i o proběhlé distanční výuce, jaké výhody a nevýhody v ní viděli. Museli také odpovídat na otázky zkušební komise.
Poslední část olympiády byla věnována popisu zadaného obrázku a spontánnímu rozhovoru.
Klára umně využila všechny nabyté znalosti a získané jazykové kompetence a obsadila krásné 2. - 3. místo spolu se studentem gymnázia z Rýmařova. 
Kláře gratulujeme a přejeme jí mnoho úspěchů a radosti v dalším studiu. Viel Spaß!