Odborník z praxe ve výuce angličtiny

02.09.2021

Nový školní rok zahájíme vzpomínkou na úspěšný projekt roku uplynulého, kdy jsme v rámci Šablon II vyhlášených MŠMT měli možnost pozvat do výuky odborníka z praxe.
Studenti letošní sexty díky tomu strávili 24 hodin s rodilou mluvčí, americkou lektorkou Andreou Frasier.
Přestože kvůli distanční výuce proběhla většina hodin pouze online, setkala se s velmi kladným hodnocením všech zúčastněných.
Věříme, že tento úspěšný projekt budeme moci zopakovat i v budoucnu.